Design by Ing. Michal Petrovič
PROPOZÍCIE
2017 Beh do Choča   organizuje Sport team Dolný Kubín
Beh do Choča – Memoriál Joža Čajku, 8. ročník, Stiahnuť Organizátor: Sport team Dolný Kubín   Spoluorganizátor: Obec Vyšný Kubín, Mesto Dolný Kubín, Horolezecký klub James Dolný Kubín, DHZ Vyšný Kubín, Horská záchranná služba   Termín 9.9.2017, sobota   Štart 10:00 od kostola vo Vyšnom Kubíne, 517 m.n.m.   Cieľ   Vrchol Veľkého Choča, 1608 m.n.m.   Prevýšenie, dĺžka  1091 m, 6,5 km   Trasa   Po   zelenej   turistickej   značke   z   Vyšného   Kubína   na   Drapáč,   odtiaľ   po   červenej   turistickej   značke   až   na   vrchol   Veľkého   Choča,   podľa   nákresu. Zostupová   trasa   nie   je   úplne   totožná   s   výstupovou   –   vedie   cez   Strednú   Poľanu   na   Drapáč,   odtiaľ   do   Vyšného   Kubína.   Výstupová   aj   zostupová trať bude vyznačená farebnými stužkami na stromoch.   Povrch trate   Zvážnica, lesný chodník, horský skalnatý chodník   Registrácia Online   registrácia   bude   spustená   1.8.2017   o   8:00   na   web   stránke   www.behdochoca.com.   Ukončenie   online   registrácie   bude   dňa   1.9.2017   o 22:00.    Maximálny    počet    pretekárov    je    250.    Registrácia    je    platná    až    po    uhradení    štartovného    na    účet    organizátora.    Ak    organizátor nezaregistruje   platbu   pretekára   do   5   dní   po   prihlásení,   jeho   registrácia   bude   automaticky   zrušená.   V   prípade,   že   sa   naplní   maximálny   počet pretekárov   počas   online   registrácie,   registrácia   sa   uzatvorí. Ak   sa   počas   online   registrácie   nenaplní   maximálny   počet   pretekárov,   bude   možné prihlásiť sa aj v deň pretekov od začatia prezentácie – t.j. od 7:30 vo Vyšnom Kubíne.   Štart Hromadný štart pre všetkých pretekárov    Štartovné Výška   štartovného   je   15   EUR   pre   všetky   kategórie   s   výnimkou   kategórie   Juniori,   Juniorky,   Muži   D   a   Ženy   H.   Pre   tieto   kategórie   je   štartovné   10 EUR.   Štartovné   je   potrebné   previesť   na   číslo   účtu   SK7983300000002000641325   (FIO   Banka),   variabilný   symbol   sa   bude   nachádzať   v potvrdzovacom   emaily   zaslanom   pretekárovi.   Do   správy   pre   prijímateľa   napíšte   vaše   priezvisko.   V   cene   štartovného   je   zahrnuté   občerstvenie na   trati,   vrchole   Choča,   obed   v   priestore   prezentácie   pretekov   a   darčekový   predmet.   Organizátor   nezodpovedá   za   zvýšenie   štartovného   v prípade platby zo zahraničia.   Prezentácia Všetci pretekári si preberú štartovací balíček na prezentácii pretekov: V piatok 8.9.2017 od 19:00 – 21:00 v obecnom úrade vo Vyšnom Kubíne V deň pretekov – 9.9.2017 od 7:30 do 9:15. Pri   prezentácii   pretekár   dostane   štartové   číslo,   ktoré   je   povinný   mať   počas   celého   preteku   na   hrudi   a   čip,   ktorý   si   upevní   na   nohu.   Čip   je potrebné   vrátiť   organizátorom   v   priestoroch   cieľa   na   vrchole.   Pri   strate   čipu   pretekár   uhradí   sumu   40€.   V   prípade   neúčasti   pretekára   na pretekoch sa štartovné nevracia.   Pretekára   mladšieho   ako   15   rokov   odprezentuje,   preberie   štartové   číslo   a   čip   a   počas   celého   preteku   musí   sprevádzať   zákonný   zástupca, ktorý za neho preberá zodpovednosť počas celého trvania pretekov.   Časový limit Na   poľane   Drapáč   bude   stop   čas   –   1:15:00.   Ak   pretekár   nestihne   tento   limit,   kontrola   na   poľane   Drapáč   mu   odoberie   čip,   pretekár   môže pokračovať ďalej na vrchol Choča, ale do celkového poradia už nebude zahrnutý.   Zdravotné zabezpečenie Horská záchranná služba   Kategórie Juniori 1998 a ml.  Juniorky 1998 a ml. Muži A 1978 a ml. Muži B 1968 a ml. Muži C 1967 a st. Muži D 1957 a st. Ženy E 1983 a ml. Ženy F 1982 a st. Ženy G 1967 a st. Ženy H 1957 a st.   Ceny Prví   traja   pretekári   v   každej   kategórii   obdržia   vecné   ceny.   Prví   traja   pretekári   v   absolútnom   poradí   získavajú   finančnú   odmenu   50   EUR,   40 EUR resp. 30 EUR. Za prekonanie traťového rekordu pri nezmenenej trati je vypísaná prémia 100 EUR.   Absolútny rekord trate  Andrzej Dlugosz  0:44:53 – 2014   Protesty Protest   možno   podať   hlavnému   rozhodcovi   do   30   minút   po   predbežnom   vyhlásení   výsledkov.   Vklad   na   podanie   protestu   je   30   EUR.   V   prípade oprávnenosti protestu sa vklad vráti.   Informácie:   0903 565 382 – Peter Gebura, 0905 495 554 – Peter Szabó   Program pretekov   Piatok 8.9.2017 19:00 – 21:00 Registrácia pretekárov, obecný úrad Vyšný Kubín   Sobota 9.9.2017 07:30 – 09:15     Registrácia pretekárov, parkovisko pred Obecným úradom vo Vyšnom Kubíne 09:30                  Výklad trate 09:40                  Presun pretekárov na štart 10:00                  Hromadný štart všetkých pretekárov 10:45                  Predpokladaný príchod prvého pretekára do cieľa od 12:00             Obed v priestore štartu od 14:00            Tombola 14:30                 Vyhlásenie výsledkov   E-mail behdochoca@gmail.com     web www.behdochoca.com     Upozornenie Podujatie   sa   uskutoční   na   území   NPR   Choč,   preto   prosíme   účastníkov   podujatia,   aby   rešpektovali   nariadenia   a   pravidlá   pohybu   na   tomto území.   Pretekári   sú   povinní   riadiť   sa   pokynmi   organizátorov.   Organizátor   si   vyhradzuje   právo   zmeny   trate   a   programu.   Každý   pretekár   sa zúčastňuje   podujatia   na   vlastnú   zodpovednosť.   Skracovanie   alebo   vybočovanie   z   trasy   bude   mať   za   následok   diskvalifikáciu.   Občerstvenie   na trati   bude   zabezpečené   na   poľane   Drapáč   a   na   vrchole   Choča.   Organizátor   odporúča   každému   pretekárovi   mať   so   sebou   0,5   l   tekutín, nepremokavú vetrovku a vhodnú obuv.