VEĽKÝ CHOČ
2018  Beh do Choča   organizuje Sport team Dolný Kubín
Veľký   Choč   je   s   výskou   1   611   m   n.   m.   dominantým   vrchom   Chočských   vrchov,   viditeľný   je   už   od Štrby   a   z   celej   dolnej   Oravy.   Vrchol   je   turisticky   veľmi   vyhľadávaný.   Má   tvar   nepravidelnej   pyramídy s    početnými    bralnými    partiami.    Z    vrcholu    Choča    je    vynikajúci    kruhový    výhľad.    Jeho    vrchol    je porastený   kosodrevinou,   od   Valaskej   Dubovej   má   mierne   stúpajúci   tvar,   kým   zo   severu   a   od   Lúčiek je v príkrom zráze.   Vrchol   bol   ospievaný   mnohými   básnikmi,   medzi   inými   aj   P.O.   Hviezdoslavom,   ktorý   pochádzal   z Vyšného   Kubína,   ležiaceho   priamo   pod   Chočom.   Choč   je   považovaný   za   jeden   z   najkrajších   vrchov Slovenska.   Na   vrchole   sa   nachádza   prírodná   rezervácia   Choč,   ktorej   súčasťou   sú   aj   menšie   vrcholy:   Predný Choč, Malý Choč, Stredný Choč a Zadný Choč, ale aj ďalšie ako napríklad Kýčera, Sokol a iné.
TURISTICKÁ MAPA
Design by Ing. Michal Petrovič